Co je to pacht?
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Co je to pacht?

Připadá Vám to složité? Od toho jsme tu my. AURUS REALITY
Co je to pacht a co všechno si lze propachtovat?
Spolu s novým občanským zákoníkem se znovu navrátily pojmy jako pacht, pachtovné, pachtýř a propachtovatel. Nájem a pacht jsou ale rozdílné záležitosti. Rozdíl mezi pachtem a nájmem je ten, že pokud si někdo vezme do nájmu, třeba byt, má právo jej pouze užívat, ale při pachtu pachtýř věc nejen užívá, ale má z ní také požitky. To znamená, že má právo danou věc obhospodařovat tak, aby mu něco přinášela. Pacht se nejvíce využívá v zemědělství, ale také je možné propachtovat ovocný sad, důl nebo lom. V tom případě je nájemce pachtýřem a například právě ovocný sad si pronajme, tedy propachtuje, za účelem pěstování ovoce a podobně. Pozemky pronajaté za účelem pachtu musejí být využívány pouze k účelu, k němuž jsou určeny, v opačném případě má propachtovatel právo smlouvu vypovědět ve zkrácené lhůtě. Pacht se může použít také při pachtu závodu, výrobního podniku a podobně, což je vlastně jakoby pronájem firmy.
Pachtovní smlouva se uzavírá písemně a jsou v ní identifikovány, kromě stran pachtýře a propachtovatele, nemovitosti určené k užívání a podmínky jejich využití. Pachtovní období v zemědělství počítá s jedním rokem, a to od 1. října do 30. září následujícího roku. U ostatních pachtů jde o běžný kalendářní rok.
U pachtu platí poměrně dlouhé výpovědní doby, většinou jde o roční výpovědní lhůtu. Cílem je, aby nemohl propachtovatel pachtýře připravit o výnos z jeho činnosti. Pokud není v pachtovní smlouvě uvedena výpovědní doba, může k vypovězení dojít jen v případech, když pachtýř bez souhlasu propachtovatele propachtuje předmět smlouvy další straně, nebo bude předmět pachtu využívat k jiným účelům, než bylo smlouvou určeno. Pachtýř může smlouvu vypovědět dříve, pokud užívání předmětu smlouvy překazí předem neodhalená vada, kvůli které značně poklesl výnos, nebo pachtýř není schopen ze zdravotních důvodů obhospodařovat předmět pachtu, nebo pokud pachtýř zemře.
Pachtovné, což je vlastně nájemné, se zpravidla platí měsíčně pozadu, anebo v případě zemědělského pachtu ročně pozadu. Část pachtovného, nebo i pachtovné celé, může být dohodnuto nejen formou finanční úhrady, ale například i v dodávce zemědělských plodů či jiných užitků, které pachtýř má z propachtované věci. Obě strany si také mohou ujednat zvyšování či snižování pachtovného, například v závislosti na úrodě, jako inflační doložku a další.
Občanský zákoník upravuje mnoho situací vzniklých mezi vlastníkem pozemku a jeho uživatelem a ohledně těch, které nezmiňuje, si smluvní strany mohou ve smlouvě sjednat další ujednání. Může to být například stanovení způsobu hospodaření pachtýře pozemku apod.
Se vším kolem nemovitostí se obraťte na nás.
Richard Záhorský

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?