Kolaudace - co se mění podle nového stavebního zákona?
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kolaudace - co se mění podle nového stavebního zákona?

Připadá Vám to složité? Od toho jsme tu my. AURUS REALITY

Nový stavební zákon vrátil dříve známou kolaudaci, respektive vydání kolaudačního rozhodnutí, rodinným domům. Starý stavební zákon vyžadoval pro běžné rodinné domy ohlášení stavebnímu úřadu, a to pro stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Stavby pak bylo možné užívat na základě kolaudačního souhlasu. Toto dle nového stavebního zákona již neplatí. 


Stavbu, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, lze nyní užívat ihned po dokončení v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby. Jsou to některé jednoduché stavby a dále také drobné stavby, až na jednu výjimku.  Přesná specifikace těchto staveb je v přílohách č. 1 a 2 stavebního zákona. Dokončení takovéto stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu a může začít stavbu běžně užívat. Pokud je to nová stavba, stavební úřad, po obdržení oznámení od stavebníka, vyzve příslušnou obec k přidělení čísla popisného nebo evidenčního.
Stavby pro bydlení jsou zařazeny do jednoduchých staveb, které až na výjimky nevyžadují stavební povolení. Těmi výjimkami jsou právě rodinné domy. Respektive abychom byli přesní - stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží, podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do 3 m hloubky, pokud nejde o stavby technické infrastruktury, stavby garáží do 5 m výšky s 1 nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Po dokončení stavby rodinného domu musí stavebník požádat o vydání kolaudačního rozhodnutí. To učiní písemně s příslušnými přílohami, které definuje zákon, včetně dokumentace pro povolení stavby a s případným vyznačením změn, ke kterým v průběhu stavby došlo. 


V rámci kolaudačního řízení stavební úřad posoudí, zda skutečné provedení stavby je v souladu se stavebním povolením, případně posoudí malé odchylky od projektové dokumentace, čímž je myšleno takové, jimiž se nezměnil půdorysný či výškový rozsah stavby a změna nezasáhla do nosných konstrukcí a samozřejmě se nezměnil budoucí způsob užívání stavby. 
Stavební úřad poté může provést závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené stavby. Zákon uvádí, že závěrečnou kontrolní prohlídku stavební úřad provede, je-li to nezbytné pro ověření skutečného provedení stavby. Což znamená, že je možné, že k vám úřednici stavebního úřadu vůbec nepřijdou, je to na jejich uvážení. V každém případě nemusí učinit osobní prohlídku, pokud je žádost o kolaudační rozhodnutí doplněna odborným posudkem autorizovaného inspektora o ověření souladu skutečného provedení stavby s jejím povolením a její způsobilosti k užívání. 


Pokud  přistoupí úředníci stavebního úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce, ta musí proběhnout do 30 dnů od podání žádosti nebo ode dne doplnění nebo odstranění vad již podané žádosti. Přitom účastníci by měli být o prohlídce vyrozuměni minimálně 10 dní před datem jejího konání. Zjistí-li se, že jsou splněny veškeré podmínky pro užívání stavby, vydá stavební úřad kolaudační rozhodnutí nejpozději do15 dnů po provedené prohlídce. Rozhodnou-li se úředníci stavebního úřadu závěrečnou kontrolní prohlídku neprovádět, stavební úřad vydá kolaudační rozhodnutí do 15 dnů od podání žádosti. 


Stavební úřad může povolit i předčasné užívání stavby před jejím dokončením. To může být výhodné pro stavebníky, kteří například nemají dokončenou část domu, například patro nebo podkroví, ale již potřebují v domě bydlet. Toto povolení však nenahrazuje kolaudační rozhodnutí, je pouze dočasné a to nejdéle na dobu jednoho roku.


Se vším kolem nemovitostí se obraťte na nás. 


Richard Záhorský
www.aurusreality.cz

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?